Personálne obsadenie - výchova

 

Vedúci výchovy:

Mgr. Zoran Maco

 

Vychovávatelia:

Mgr. Martina Bačová

Mgr. Branislav Broz

PaedDr. Radmila Cao

PhDr. Adriana Cinkeová

Mgr. Adriana Dvořáková

Mgr. Elena Derianová

Alojz Fedor

Bc. Terézia Gbúrová

Mgr. Ingrid Hricová

Mgr. Dalibor Chadraba

Bc.Viera Kačmaryová

Mgr. Zuzana Langová

Mgr. Ivana Littvayová

Mgr. Libuša Kristanová

Mgr. Katarína Raffačová

Mgr. Matej Ruščák

Mgr. Mária Ruščáková

Ing. Jozefína Semančíková

Bc. Helena Szepesiová

PhDr. Lýdia Šaková

PaedDr.Viliam Wintner


Pomocné vychovávateľky:

Edita Dikanová

Mgr. Daniela Kožejová

Anna Pačutová

Eva Suchá

Mária Šabíková

Magda Šoltésová

Olina Ujjobagyová

Peter Mižák