Zoznam pedagogických zamestnancov ZŠ v škol. roku 2016/2017

 

Mgr. Dana Bednárová - riaditeľka LVS

Mgr. Gabriela Belková - zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Daniela Bagínová - triedna učiteľka prípr. ročníka

Mgr. Martina Barjaková - učiteľka LVS

Mgr. Veronika Jakabová - triedna učiteľka LVS 1.A

Mgr. Viera Kleinová - triedna učiteľka LVS 2.A

Mgr. Katarína Semková - učiteľka LVS

PaedDr. Tibor Kočík - triedny učiteľ LVS 3.- 4.A

Ing. Danka Jacková - triedna učiteľka LVS 5.- 6.A

RNDr. Zuzana Nováková - triedna učiteľka LVS 7.-8.A

PaedDr. Bibiana Múdra, PhD - triedna učiteľka 9.A


Mgr. Monika Kosťová - triedna učiteľka 6.DC

Mgr. Michaela Michalcová - triedna učiteľka 7.DC

RNDr. Ružena Winklerová - triedna učiteľka 8.DC

Mgr. Ingrid Sándorová - triedna učiteľka 9.DC

 

Mgr. Ivan Repík - učiteľ DC

PhDr. Ján Marenčin - učiteľ LVS a DC

Zdenka Franková - asistentka učiteľky

Mgr. Matúš Tkáč - asistent učiteľa