Projekt "Poviem to farbou..."

Od začiatku júna 2016 je v zariadení liečebno-výchovného sanatória realizovaný špeciálnou pedagogičkou, PaedDr. Hanou Betinovou, arteterapeutický projekt "Poviem to farbou...".

Projekt sa zameriava na pomoc citovo deprimovaným deťom a psychicky narušeným deťom. Jeho cieľom je prostredníctvom arteterapie pomôcť im verbalizovať svoje prežívanie, vyjsť z kúta ich duše a obnoviť ich dôveru naproti dospelým. V rámci terapeutických aktivít sú deti sprevádzané na ceste od nadviazania vzťahu, pretransformovania svojho prežívania do kresby, čmáranice či do hrudky hliny, cez vnútorné očistenie, odpustenie, sebaprijatie až po schopnosť otvorenia sa novým možnostiam.

Časová dotácia projektu je do konca októbra 2016. V arteterapeutických aktivitách plánuje Dr. Betinová pokračovať ďalej.

Projekt je realizovaný z grantu, ktorý poskytla Nadácia VÚB.

Fotodokumentácia